Så här gossigt kan man ha det;-)

Så fort Matisse lämnar valplådan söker de värme hos varandra. Alla äter bra och har ökat bra i vikt så det börjar bli trångt vid matbordet;-)

11 jun 2015